Fiskeregler - Vorgod Å

Tekst

Vorgod Å er blandt de største tilløb til Skjern Å

Vorgod Å er en godt 20 km lang å, der starter ved sydenden af Vildbjerg ved sammenløbet af flere bække. Den snor sig mod syd, forbi byen Vorgod, og løber ud i Skjern Å 6-7 km vest for Sønder Felding, og er blandt de største tilløb til Skjern Å. Fiskesæsonen er fra 16. april til og med 15. oktober.


Vorgod Å er underlagt reglerne fra Skjern Å Sammenslutningen.